SVM har bildats genom att förena Svenska Hypertonisällskapet och Svensk Förening för Medicinsk Angiologi. Genom sammanslagningen skapar vi en ny starkare förening med ett bredare fokus inom kardiovaskulär medicin. Vi vill verka för att utveckla nationell forskning, utbildning och kunskapsspridning inom området kardiovaskulär medicin och prevention.

Terapiområde

Svensk förening för hypertoni,
stroke och vaskulär medicin.

Adressändring i SVM.

Vaskulär Medicin

VM 2 2020

Kongresskalender