Ansökan om medlemskap i Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin (SVM)

Årsavgiften för medlemskap är 200 kr och då ingår 4 nummer av tidskriften. Vid inbetalning på PlusGiro 268531-1 ange namn, adress och email.