Arkiverat Svenska Hypertonisällskapet

Stipendiater år: 2002, 2001, 2000, 1999

Lennart Hanssons Minnesfond
Stadgar för Lennart Hanssons Minnesfonds forsknings- och utvecklingsstipendier.
Svensk versionEngelsk version

Den tidiga hypertoniforskningen i Sverige – en medicinhistorisk översikt
Av Peter Nilsson och Lars Werkö

Till minne av Lennart Hansson
Av Bengt-Göran Hansson

Till minnet av Hans Lithell
Av Peter M Nilsson, Thomas Kahan, Fredrik Nyström, Anders Himmelmann, Bengt Vessby och Lars Lind