ESC 29/8-1/9, fysiska mötet ersatt av digitalt möte