European Society for Vascular Medicine (ESVM)

(Ny europeisk paraplyorganisation där SVM kommer att ingå.)

Läs mer här!