Evidensbaserad omvårdnad vid hypertoni

Ersta konferens och hotell i Stockholm (www.erstadiakoni.se).

Kursen är fulltecknad!

2-4 APRIL 2020