Evidensbaserad omvårdnad vid hypertoni - UPPSKJUTEN

Kursen i evidensbaserad omvårdnad vid hypertoni, som skulle hållits 8-9 oktober är nu uppskjuten på obestämd tid. Vi arbetar med att hitta en lösning för att kunna ge kursen någon gång under 2021. Tidigare anmälda deltagare kommer fortsatt att ha förtur.