Fördjupningskurs i evidensbaserad omvårdnad vid hypertoni

SVM anordnar en 2-dagarskurs för de sjuksköterskor som har grundläggande kunskap inom omvårdnad vid hypertoni och vill fördjupa sina kunskaper den 21-22 mars 2019 på Ersta konferens och hotell i Stockholm.

Anmälan senast 2019-02-15 till eva.drevenhorn@med.lu.se. Kostnad 5500 kr för den som varit medlem i SVM sedan 2018 och 6000 för icke medlem (exkl moms) där middagen ingår. 

Läs mer här