Föreningens (och stiftelsens) ÅRSMÖTE

Föreningens (och stiftelsens) ÅRSMÖTE kommer att hållas som planerat onsdag den 22 april 2020 kl. 09.00–10.00, men istället för att hållas fysiskt i Malmö kommer vi att sammanträda via Zoom (se länk nedan). Styrelsen bedömer det som viktigt att årsmötet hålls på utsatt tid eftersom vi där kommer att besluta angående de nya stadgarna som behöver vara antagna innan Läkaresällskapets årsmöte i maj för att SVM skall kunna bli antagen som medlemsförening.

Länk till reviderad kallelse hittar du här (pdf)