Kallelse till ÅRSMÖTE

Kallelse till ÅRSMÖTE för Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin, tillika för Stiftelsen Svenska hypertonisällskapet
Onsdagen den 10 april 2019 kl. 09.00–10.00, rum 33 på Svenska Mässan, Göteborg, i samband med 21:a Svenska Kardiovaskulära vårmötet.  Agenda bifogas, klicka här (pdf).