Kallelse till ÅRSMÖTE för Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin, tillika för Stiftelsen Svenska hypertonisällskapet

Onsdagen den 10 mars 2021 kl. 09.00–10.00 via Zoom mötes id: 637 0356 1922 

https://ki-se.zoom.us/j/63703561922

Länk till kallelse och dagordning