NYA DATUM - Evidensbaserad omvårdnad vid hypertoni

Kursen i evidensbaserad omvårdnad vid hypertoni, som skulle hållits 2-3 april är flyttad till 8-9 oktober. Tidigare anmälda deltagare har förtur men kontakta annelie.joelsson@regionostergotland.se vid intresse, i händelse av avhopp.