Om SVM

ARKIVET - Protokoll och verksamhetsberättelser

STADGARNA - (Beslutade av föreningens årsmöte, Stockholm, 2007-11-29)

Styrelse 2018

Jonas Spaak (ordförande)
jonas.spaak@ds.se

Mia von Euler, (vice ordf)
mia.von.euler@ki.se

Ingar Timberg (kassör)
ingar.timberg@skane.se

Elias Johansson (sekreterare och webbansvarig)
elias.johansson@umu.se

Isak Lindstedt (ledamot och redaktör Vaskulär Medicin)
isaklindstedt@hotmail.com

Eva Drevenhorn (ledamot)
Eva.Drevenhorn@med.lu.se

Mattias Brunström (ledamot)
mattias.brunstrom@umu.se 

Anders Gottsäter (adjungerad)
Anders.Gottsater@med.lu.se

Thomas Kahan, (adjungerad)
thomas.kahan@ds.se

Administratör medlemsregister och hemsida
Ingar Timberg, kassör
ingar.timberg@telia.com