Om SVM

ARKIVET - Protokoll och verksamhetsberättelser

STADGARNA - (Beslutade av föreningens årsmöte, Stockholm, 2007-11-29)

Styrelse 2016

Anders Gottsäter (ordf)
Anders.Gottsater@med.lu.se

Mia von Euler, (vice ordf)
mia.von.euler@ki.se

Ingar Timberg (kassör)
ingar.timberg@skane.se

Jonas Spaak (sekreterare och webbansvarig)
jonas.spaak@ds.se

Fredrik Nyström (ledamot och redaktör Vaskulär Medicin)
fredrik.nyström@lio.se

Eva Drevenhorn (ledamot)
Eva.Drevenhorn@med.lu.se

Elias Johansson (ledamot)
elias.johansson@umu.se 

Thomas Kahan, (adjungerad)
thomas.kahan@ds.se

Administratör medlemsregister och hemsida
Kjerstin Ädel Malmborg
MedKonf AB
www.medkonf.se
info@medkonf.se