SHFs Imaginggrupps halvdagskurs

1 oktober 2019 Stockholm

8 oktober 2019 Umeå

17 oktober 2019 Malmö

www.svenskahjartforbundet.se