Stipendiater – 2002

Namn Summa Projekt
Thordis Hrafnkelsdottir 30.000 Kan defekt fibrinolys-förmåga hos hypertoniker reverseras med behandling
Per Ladenvall Anna Tjärnlund 30.000 Fysiologisk och patofysiologisk betydelse av variationer i TPA-genen
Malin Malmsjö 30.000 Angiotensin II receptorernas roll i utvecklingen av hjärt-kärlsjukdom
Malin Emilsson 15.000 Reglering av kontraktila receptorer i blodkärlens glatta muskelceller vid kärlsjukdom
Gunnar Engström 15.000 Akutfasproteiner, hypertoni och risk för hjärtinfarkt och stroke
Anna-Lena Eriksson 15.000 Polymorfier i könshormonsrelaterade gener och deras betydelse för kardiovaskulär sjuklighet och död
Emelie Stenman 15.000 Vaskulära receptorförändringar vid hjärtinfarkt
Johan Sundström 15.000 Epidemiologiska studier av vänsterkammarhypertrofi
Anna Wickman Tordby 15.000 Vikten av caveolin för reglering av NO och dess betydelse för utvecklandet av olika kardiovaskulära sjukdomar

Av tillgängliga medel fonderas efter överenskommelse 60.000 kr för kliniska studier initierade av Svenska Hypertonisällskapet.

Halmstad 021113
Bengt-Göran Hansson, Thomas Hedner