Nyheter: Medlemsinformation

Kallelse till ÅRSMÖTE

Kallelse till ÅRSMÖTE för Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin, tillika för Stiftelsen Svenska hypertonisällskapet. Mötet hålls onsdagen den 10 mars 2021 kl. 09.00–10.00 via Zoom. Länk till kallelse och dagordning Mötesuppgifter Zoom: Mötes id: 637 0356 1922 https://ki-se.zoom.us/j/63703561922