Fördjupningskurs i evidensbaserad omvårdnad vid hypertoni 2024

mar21-222024

Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin (SVM) anordnar för sjuksköterskor/distriktssköterskor en 2-dagars fördjupningskurs inom omvårdnad vid hypertoni och dyslipidemi på Ersta konferens och hotell i Stockholm (www.erstadiakoni.se).

Anmälan senast 2024-02-09 till annelie.joelsson@regionostergotland.se. Kostnad 6000 kr för den som varit medlem i SVM under 2023 och 6500 kr för icke medlem (exkl. moms). Deltagarantalet är begränsat till 27 personer. Platser tilldelas i den ordning anmälningar inkommer. Anmälan är bindande. Se PDF för detaljer.