Kontakt

Adress:
Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin
Ingar Timberg, kassör
Tockarp 2299
281 97  Ballingslöv
E-post: ingar.timberg@telia.com

Webbredaktör:
Jonas Spaak
Hjärtkliniken
Danderyd sjukhus
182 88 Stockholm
Tel: 08-123 550 00 (vxl)
E-post: jonas.spaak@ds.se