Medlemsinformation

Bli medlem i:
Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin. Klicka här
SVM är en sektion i Svenska Läkaresällskapet och är associerat med European Society for Vascular Medicine, European Society of Hypertension, International Society of Hypertension samt VAS/UEMS.
Årsavgift för läkare är 400 kr/år. Med detta följer medlemskap i Svenska Läkarsällskapet som annars kostar 700 kr/år. Årsavgift för icke-läkarmedlem är 200 kr/år. För alla medlemmar ingår 4 nummer av tidskriften vaskulär medicin, samt ett elektroniskt nyhetsbrev med information om kurser, konferenser och medicinska nyheter på månadsbasis.”

Vid inbetalning på BG 383-0114 ange namn, adress och email.

Adressändring i SVM:
Maila till info@hypertoni.org

Bli medlem i:
European Society of Hypertension. Klicka här

Bli medlem i:
International Society of Hypertension. Klicka här