Bli medlem

Årsavgiften för medlemskap är 200 kr och då ingår 4 nummer av tidskriften. Vid inbetalning på BG 383-0114 ange namn, adress och email.
Genom att skicka in medlemsansökan samtycker du till att dina personuppgifter behandlas i enlighet med GDPR (ersätter PUL)