Styrelse

Styrelse 2021

Jonas Spaak (ordförande)
jonas.spaak@ds.se

Mattias Brunströmn (sekreterare)
mattias.brunstrom@umu.se

Ingar Timberg (kassör)
ingar.timberg@skane.se

Isak Lindstedt (ledamot och redaktör Vaskulär Medicin)
isaklindstedt@hotmail.com

Ulrika Bengtsson (ledamot)
ulrika.bengtsson@gu.se

Johanna Pennlert (ledamot)
johanna.pennlert@regionvasterbotten.se

Karin Rådholm (ledamot)
karin.radholm@liu.se

Anders Gottsäter (adjungerad)
Anders.Gottsater@med.lu.se

Thomas Kahan, (adjungerad)
thomas.kahan@ds.se

Annelie Joelsson (adjungerad)
Annelie.Joelsson@regionostergotland.se

Administratör medlemsregister och hemsida
Ingar Timberg, kassör
ingar.timberg@skane.se