Personuppgiftspolicy

Från och med den 25 maj 2018 gäller en ny lag i Sverige och samtliga EU-länder angående dataskyddsförordningen, som kallas för GDPR. Förordningen syftar till att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt rätten till skydd av personuppgifter.

Vi vill därför informera dig om hur vi behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss.

Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin (SVM; organisationsnummer 846501-7922), ansvarar för hanteringen av personuppgifter. Behandling av personuppgifter som du lämnar till oss avser medlemsadministration, tidningsdistribution och nyhetsbrev samt inbjudan till möten, utbildningar och kurser. Här ingår att vi förmedlar personuppgifter till våra överordnade organisationer Svenska Läkaresällskapet där SVM är en sektion, samt European Society for Vascular Medicine (ESVM). Personuppgifterna lämnas som huvudregel inte ut till tredje part, förutom i de fall då det är nödvändigt för att fullfölja våra direkta åtaganden gentemot dig som medlem för ändamålen specificerade ovan, och då enbart för dessa ändamål.

Om du vill uppdatera eller ändra dina uppgifter i registret kan du göra det själv genom att fylla i formulär på hemsidan. Om du vill radera dina uppgifter eller om du inte kommer in på hemsidan kan du kontakta föreningens styrelse.