Stipendiater – 1999

Namn Summa Projekt
David Erlinge 40 000 Kardiovaskulära P2-receptorer.
Li-Ming Gan 40 000 Biomekaniska krafter och vaskulära mediatorer.
Per Ladenvall 40 000 Fysiologisk och patofysiologisk betydelse av variationer i tPa-genen.
Lars Weinerhall 40 000 Blodtrycksstatus och stroke-risk.
Helena Gustafsson 20 000 Steroidhormoner och adrenerg reglering av vaskulär funktion.
Lisa Kurland 20 000 Molekylärgenetiska studier av hypertoni och vänsterkammarhypertrofi.
Anu Hedman 10 000 Relationer mellan kapillärtäthet och insulinmedierad flödesökning hos 70-åriga män.
Staffan Svensson 10 000 Läkemedelsbiverkans förekomst samt könsskillnader i riskuppfattning hos patienter under antihypertensiv behandling.
Kristina Björklund 10 000 Hypertoni – metabola syndrom och koronar hjärtsjukdom.
Helga Sigurjonsdottir 10 000 Faktorer av betydelse för lakritsinducerad blodtryckspåverkan.