Stipendiater – 2000

Namn

Summa

Projekt
Li-ming Gan 40.000 Biomekaniska krafter och vaskulära mediatorer
Per Ladenvall &
Anna Tjärnlund
40.000 Fysiologisk och patofysiologisk betydelse av variationer i tPA-genen
Malin Malmsjö 40.000 P2-receptorernas roll i utvecklingen av hjärt-kärlsjukdom
Helena Gustafsson 25.000 Steroidhormoner och adrenerg reglering av vaskulär funktion
Thórdis Hrafnkelsdóttir 25.000 Effekt av njursvikt på lokal endogen fibrinolys
Lisa Kurland 25.000 Genetiska studier av hypertoni och vänsterkammarhypertrofi
Susanna Wallerstedt 25.000 NPY polymorfism – samband med kardiovaskulär sjukdom?
Emelie Ahlrot 10.000 Receptorförändringar i hjärnans blodkärl vid ischemi
Kristina Björklund 10.000 Hypertoni – Metabola syndromet och koronar hjärtsjukdom
Gunnar Engström 10.000 Interaktioner mellan hypertoni och andra riskfaktorer. Studier av lungfunktion som riskfaktor för att utveckla hypertoni och markör för ökad sårbarhet.
Karin Kjellgren 10.000 Konsultationsutbildning till sjuksköterskor inom hypertonisjukvård för att förbättra patienters följsamhet till kardiovaskulär prevention.
Henrik Lind 10.000 NPY och Endothelin-1 vid human hypertoni
Anna-Karin Wihlborg 10.000 P2 receptor polymorfier