Medlemsinformation

Bli medlem i:
Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin. Klicka här
Årsavgiften för medlemskap är 200 kr och då ingår 4 nummer av tidskriften.
Vid inbetalning på BG 383-0114 ange namn, adress och email.

Adressändring i SVM. Klicka här

Bli medlem i:
European Society of Hypertension. Klicka här

Bli medlem i:
International Society of Hypertension. Klicka här